ПОСТОЯНЕН ЛИЦЕНЗ ЗА ARCHICAD 23
-20% ПО-ЕВТИНО + БЕЗПЛАТЕН TWINMOTION

Регистрирай се за още -15% отстъпка

Нашето предложение

Постоянен лиценз за ARCHICAD 23 с 20% по-евтино

По Програмата за Млади Архитекти(ПМА) студент или наскоро завършил архитект може ползва отстъпка от 20%, или да я прехвърли на фирмата ви.

Постоянният лиценз за ArchiCAD ще можете да използвате практически вечно.

Вие може да работите на версията, която притежавате, толкова дълго, колкото решите без да губите правото си на актуализация. Независимо колко стар ArchiCAD ползвате, можете да се „качите“ до последната версия на цена значително по-ниска от тази, която сте платили за първоначалното придобиването на лиценза.

Ако за вас е важно да работите с новите технологии софтуерната поддръжка на ArchiCAD ще ви осигури автоматично излизащите нови версии. По този начин ще платите същата цена както без поддръжка, а ще получите две версии на софтуера, ArchiCAD 23 сега и ArchiCAD 24 при излизането и. Софтуерната поддръжка е едногодишна и след изтичането и може да се поднови или да се прекъсне, според желанието ви.

Безплатен Twinmotion 2020

Лицензът за ArchiCAD 23 ще ви осигури безплатно TWINMOTION 2020

Twinmotion е рендер програма, която работи в реално време по подобие на видео игрите. С нея ще можете да създавате висококачествени изображения, панорами и стандартни или 360 ° VR видеоклипове за минути. Ще можете да преглеждате и редактирате сцената си в реално време със същото високо качество като окончателното.

Регистрирайте се сега, за да получите оферта и допълнителна отстъпка от -15%.

Регистрирай се за още -15% отстъпка

Безвъзмездна финансова помощ

От 11 май 20 ще бъде отворена процедура за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от 3 000 до 10 000 лева по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

По-подробно за финансовата помощ

Стойност на финансовата помощ - от 3 000 до 10 000 лева

За какво можете да я използвате:
За суровини, материали и консумативи; за външни услуги (вкл. режийни разходи); за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя, с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).

Какви са условията, за да участвате:

Дата на обявяване на процедурата: 14 май 2020 г.

Срок за кандидатстване: до 9 юни 2020 г.

Срок на изпълнение: 30 дни от датата на обявяване на процедурата.

Кандидатстване: Изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр в сайта https://eumis2020.government.bg/.

Ще ви трябва квалифициран електронен подпис (КЕП).

Класиране: По реда на подаване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

Повече може да прочетете тук.

Струва си да участвате, за разлика от другите програми процедурата ще е улеснена и няма да отнеме много време.

Ще бъде необходимо единствено попълването на основни данни, размер на исканото финансиране, както и фирмената банкова сметка и деклариране на данни. Преди обявяване на процедурата, предстои публикуване на указания и видео разяснения за попълване на формуляра за кандидатстване и подаване на проектните предложения.

Надяваме се да спечелите и да използвате финансирането по най-добрия за вас начин.

Регистрация

Регистрирайте се сега, за да получите оферта и допълнителна отстъпка от -15%.