"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

OPEN BIM

Оперативна съвместимост

Споделяйте и обсъждайте дизайна си ефективно

 

Моделът и средата на виртуалната сграда поддържат отворена комуникация и отворени процеси на модификации и подобрения на дизайна, без значение от физическите разстояния. Големи фирми в необходимостта си от стабилна подкрепа на екипната работа и малките до средни практики, които работят с външни консултанти и специалисти на свободна практика, ще намерят всички необходими инструменти за безпроблемно сътрудничество и управление на документацията в ArchiCAD. 

 

Мост между континентите: онлайн сътрудничество с всяка точка на света.

Гледайте записа на този невероятен уебинар. Разберете как BIM сървърът на GRAPHISOFT помага на екипите да въведат BIM в ежедневната си работа и да продължават да работят заедно въпреки физическото си местоположение. Освен това ще включим към работата над ArchiCAD проекта и различни инженерни решения.

 

 

IFC поддръжка

ArchiCAD поддържа импорта, експорта и структурирането на данните на последната версия IFC2x3. Основната полза от IFCs е обектната дескрипция - не само че IFC протокола запазва пълната геометрична дескрипция в 3D, а разпознава локацията и връзките, както и свойствата (параметрите) на всеки обект. Посредством IFC въвеждането/извеждането на данни ArchiCAD може да комуникира с широк кръг приложения.

 

Списък със софтуерните приложения, съвместими с IFC стандарта може да намерите тук: http://www.buildingsmart-tech.org/implementation/implementations

 

 

 

CAD файлови формати

 

Тъй като съвместимостта на файловите формати е от основно значение, когато работим с външни консултанти ArchiCAD предоставя функционалност, която гарантира, че по време на процеса на преобразуване няма да има загуба на данни или време.
DXF/DWG транслаторът на ArchiCAD прецизно организира слоеве, цветове, шрифтове и блокове. Интелигентното управление на външните референции не само запазва връзките, но позволява и боравене с тях в ArchiCAD. Когато предоставяте на консултантите си дигитални файлове за модификация, ArchiCAD осигурява „чист" файл. Дефинирани от потребителя правила елиминират вероятността от конфликти, давайки ви контрол над начина, по който промените да се прилагат към модела на виртуалната сграда.
 

 Portable Document Format (PDF) се превърна в най-популярния дигитален файлов формат за публикуване и архивиране на архитектура документация. ArchiCAD поддържа както експорта, така и импорта на PDF документи.

  

 http://archicadbg.com/products/view/39

http://archicadbg.com/products/view/38/272