"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

OPEN BIM

Партньори

 

"Отвореният" BIM представлява модерен подход към интердисциплинарното сътрудничество за всички представители на AEC индустрията. Open BIM общността е отворена за вички софтуерни производители, AEC професионалисти (дизайнери, инженери, конструктори), както и за собствениците на сгради, а логото Open BIM е гаранция за успешно и модерно сътрудничество над BIM проекти навсякъде по света.

 

GRAPHISOFT®, Tekla® и редица други членове на алианса buildingSMART® стартираха световна програма за представяне на „отворения" BIM в AEC индустрията. Open BIM общността увеличава числеността си непрекъснато. Тук можете да намерите списък на основните партньори на програмата Open BIM. Можете да се присъедините към нашата общност още днес! 

 

buildingSMART

BuildingSMART или както доскоро се наричаше Международен алианс за сътрудничество е уникална, неутрална международна организация, която подкрепя идеята за „Отворен" BIM по време на всеки един етап от жизнения цикъл на сградата. BuildingSMART разработва, поддържа и управлява стандарти за свободен обмен на данни за модела, познати като Industry Foundation Classes (IFC). 

 

Tekla

Със своя софтуер Tekla направлява еволюцията на дигиталните информационни модели, за да предостави все повече и повече, важни по отношение на конкурентоспособността, предимства за строителната, инфраструктурната и енергийната индустрии. Компанията е основана през 1966, а днес има клиенти в над 100 държави, офиси в 15 и стабилна световна партньорска мрежа. Tekla става член на Trimble Group през 2011. Tekla е компания, която споделя и подкрепя амбицията на своите клиенти за умножаване на потенциала и стремежа за постигане на по-високи резултати. 

 

GRAPHISOFT

GRAPHISOFT® подпали BIM революция със своя ArchiCAD® - първият архитектурен BIM софтуер. Фирмата продължава да е лидер в индустрията, благодарение на иновативните си решения като например BIM ServerTM - първата в света работна среда за сътрудничество в реално време и EcoDesignerTM - първото в света напълно интегрирано приложение за енергийни изчисления и анализи. Иновативните решения, които GRAPHISOFT развива промениха из основи начина, по който архитектите по целия свят проектират и си сътрудничат.

 

Nemetschek

  

Nemetschek Group е световен лидер в предоставянето на софтуерни решения за архитектурния, инженерния и строителен (AEC) сектори. Базирана в Мюнхен, Германия, компанията и 12-те силни марки, които тя наложи, служат на 1,8 млн. потребители от 142 държави. Основана през 1963г. от проф. Георг Немечек, групата винаги е била фокусирана над иновации като OpenBIM за утрешния AEC пазар. За 2014г. Nemetschek Group отчете постъпления от EUR 218.5 млн. 

 

Allplan

Allplan е водещ европейски доставчик на интелигенти IT решения за архитекти, инженери, строителни предприемачи и фасилити мениджъри. Основният продукт - Allplan е платформата за информационния модел на сградата (BIM) и поддържа оптимално безпроблемното планиране и изграждане на сгради с акцент върху идеалния баланс между качество, цена и време. Днес програмата се използва от повече от 65 000 клиенти и се реализира в 16 езикови версии. Allpplan е част от Nemetschek Group и член на buildingSMART, както и една от компаниите, инициатор на концепцията Open BIM. 

 

SCIA

Scia Engineer е водещо решение за моделиране, анализи и дизайн на Nemetschek Scia, предназначено за инженерите-конструктори. Това е единствената програма за структурен анализ, която е IFC 2x3 сертифицирана. Благодарение на мощните 3D параметрични форми, детайлизирани изгледи и чертежи, тя позволява проектиране на индустриални конструкции и инфраструктура. Scia Engineer разполага с няколко интегрирани международни строителни кода за технически дизайн и оптимизация на стоманени, бетонни, дървени и алуминиеви конструкции. 

 

Vectorworks

  

Линията софтуерни продукти Vectorworks предоставя професионални проектантски решения на повече от 450 000 специалисти от AEC, развлекателната и ландшафтната сфери на дизайна. По традиция Vectorworks, Inc. предлага на своите кклиенти гъвкави, мултифункционални, интуитивни и достъпни CAD и BIM решения за Mac и Windows, поради което компанията заема едно от лидерските места в индустрията, при това в световен мащаб. 

 

Trimble

Trimble предоставя решения, които позволяват на професионалистите от областите инженеринг, строителство, проучване, земеделие и флот да бъдат по-продуктивни. Мотото на фирмата е: „Осигуряване на продуктивност чрез иновации".
Trimble трансформира начинът, по който се извършва работата чрез прилагането на иновативно позициониране. Компанията използва GPS, лазерни, оптични и инерционни технологии, както и безжични комуникации и специфични софтуерни приложения, за да достави на своите клиенти завършени и продуктивни решения.

 

Data Design System

 http://archicadbg.com/products/view/39

http://archicadbg.com/products/view/38/272