"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

OPEN BIM

Отворени работни процеси

 

Сътрудничеството между отделните дисциплини е лесен процес през последните десетилетия. Тъй като строителните специалисти използват предимно 2D инструменти, те биха могли просто да обменят по между си двумерните чертежи и ръчно да въвеждат промените. Обикновената файлова съвместимост между различните двумерни приложения беше повече от достатъчна за подобен род съгласуване.

 

Само че информационният модел на сградата (BIM) повдигна незабелязани до момента проблеми, свързани с интердисциплинарното сътрудничество. Простата файлова съвместимост вече не предлага достатъчно задоволителни резултати, тъй като сложните BIM елементи са специфични за различните специалности и неговите елементи не са така широко приложими като 2D примитивите: 2D линии, щриховки и т.н. 

 

Интердисциплинарното сътрудничество между BIM решенията изисква съвместимост на ниво работен процес, за да се осигури правилна интерпретация на информацията за всяка от страните и поддръжка на динамични двупосочни процеси на сътрудничество. 

 

                  

 

                            

                             ОТВОРЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

 

Стъпка #1 - филтриране на елементите 

BIM-базираните „отворени" работни процеси на интердисциплинарно сътрудничество започват от подателя на данни. Първата стъпка е приготвянето на модела за експорт по начин, който да отговаря на нуждите на получателя. Тук главната задача е да бъде „изпратен Сигнал, вместо да бъде произведен Шум" или с други думи, получателят не се нуждае от целия модел, затова трябва да получи именно елементите, които са важни за неговата част от работата. Този проблем може да бъде решен на различни нива, започвайки от ръчно филтриране на ненужните елементи, през използване на хитри техники за управление на слоеве, до специално вградени за тази цел филтри, както е показано на следващото видео.  

 

                  

 

Стъпка #2 - Класификация на елементите

Филтрирането на елементите означава, че само необходимите на отсрещната страна елементи ще бъдат изпратени. Но това не е достатъчно, за да се гарантира, че изпратената информация съвпада със структурата, която е оптимална за интерпретация от страна на получателя. При експорта концептуалните разлики между отделните професии (и софтуерни приложения) трябва да бъдат управлявани. Най-добрият начин за това - ако използвания формат позволява - е посредством класификация на елементите, както е представено чрез следващото видео.

 

                 

 

Стъпка #3 - Собственост на модела


Сега съответната част от BIM модела в правилната структура е в ръцете на специалистът, за когото е предназначена, с което изскача и поредният въпрос: какво би трябвало да прави получателя с BIM модела? Очевидно това зависи от това между кои две дисциплини се разменя модела и по-важното - от настоящото ниво на сътрудничество.

 

Освен първоначалната стъпка, където получателят може да реши да ползва целия BIM модел, моделите на отделните дисциплини не се сливат в общ модел за редактиране - просто се съотнасят за координация. Причината за това е просто отражение на работата в реалния свят, където всеки носи отговорност за своята работа по проекта; следователно и тук процесите протичат с ангажираност на членовете по отношение на техните данни. 

 

Следващото видео обяснява основите на концепцията за референтните модели. 

                   

 

Стъпка #4 - Управление на промените 

Това, което видяхте досега бяха основите на комуникационния протокол в работните процеси на отворения BIM. И едно от най-важните измерения тук е, че комуникацията не може да бъде еднопосочна или статична. Истинските процеси на сътрудничество са двупосочни и динамични, което означава, че изискват непрекъснат поток актуална информация и в двете посоки.

 

За да отговори на тези изисквания отвореното сътрудничество изисква поддръжка на възможност за управление на промените, където „съществуващи", „нови" „модифицирани" и „изтрити" елементи се управляват интелигентно и актуализациите са ясни и „леки"(изпращат се само модифицираните елементи) с цел информацията да е точна, разбираема и отговаряща на нуждите на получателя. 

 

В следващото видео ще видите как протича управлението на промените в „Отворените" BIM работни процеси. 

 

                   

 

Както можете да видите, процесите на „Отворено" сътрудничество се базират на шепа прости принципи, които могат да бъдат прилагани на практика между всеки две BIM решения - очевидно не без активното участие на страните в сътрудничеството. Тази „отвореност" на Open BIM предоставя единствени по рода си ползи за AEC специалистите и AEC проектите, когато става дума за Интегрирано Изготвяне на Проекти (IPD). 

 

Въпреки че Open BIMTM е сериозна инициатива, ние бихме искали да има и малко забавления, затова ви поздравяваме с нашия Open BIM блус. 

 

 http://archicadbg.com/products/view/39

http://archicadbg.com/products/view/38/272