"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

Artlantis 2021

Взаимовръзка

Artlantis комбинира най-новите и ефикасни функции за реалистична симулация по отношение на хардуера и осветлението нужни за всеки тримерен проект. Свързан директно с водещите архитектурни CAD софтуери (като ArchiCAD, VectorWorks, SketchUp Pro, Arc+) Artlantis има преимуществото да работи директно с най-важните CAD формати.


Директна връзка

ArchiCAD, VectorWorks и SketchUp са главните партньори на Abvent в света на архитектурния CAD, които могат да експортват файлове във формат за Artlantis. Тази директна връзка предоставя по-пълно и качествено прехвърляне на информацията, отколкото през класическите формати за обмен.


Основни формати за файлов обмен

Artlantis работи с най-често използваните 3D формати: DXF, DWG, DWF, OBJ, FBX и 3DS. Струва си да се отбележи, че за 3DS, Artlantis трансферира коректно данните за текстурите и светлините.

 

 

За да избегнете употребата на стандартна обмяна на файлови формати между програмата, с която създавате модела и Artlantis, и съпътстващата я загуба на информация, Abvent разработи специални филтри за ArchiCAD, Vectorworks, Autodesk Revit, SketchUp, and Arc +, които са безплатни и могат да бъдат изтеглени от www.artlantis.com. Тази директна връзка между софтуерите осигурява двойно предимство - изращате по-детйлна информация и сихронизирате актуализираните файлове. 

 

Референтен файл

 

Функцията „Използвай референтен файл" ("Use reference file") позволяват на потребителя да прави промени на проекта в програмата, в която е моделиран, без да губи нищо от вече направеното в Artlantis, независимо от формата на обмен, който е използван.

Artlantis 2021http://archicadbg.com/products/view/39

http://archicadbg.com/products/view/38/272