"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

Новини

ADD

Журито на конкурса за най-добър студентски проект направен с ArchiCAD, АРХИПРИЗ, обяви наградите в конкурса.

26.06.2008

София, 26 юни 2008 г. - Студентът от 4 курс в УАСГ, Даниел Кораджийски е носителят на голямата награда на конкурса АРХИПРИЗ с проекта си „Спортно училище". Той ще получи последно поколение преносим компютър HP Compaq 8710w, специално предназначен за архитектурна работа. На второ място е Петя Петрова, а трета е Иванка Велчева. Техните награди са съответно 17-инчов преносим компютър HP Compaq 6820s и джобен компютър HP iPAQ 614c.

 

Първото издание на конкурса АРХИПРИЗ завърши с класиране на отличените за финала студентски проекти. Журито в състав доц. д-р арх. Асен Писарски, доц. д-р арх. Иван Данов, арх. Танко Серафимов и арх. Радомир Серафимов в окончателната селекция трябваше да избира измежду проекта на Петя Петрова - „Спортно училище", проекта на Иванка Велчева - „Архитектурно училище" и този на Даниел Кораджийски - „Спортно училище".
Най-много, 375 точки, събра работата на Даниел, втора остана Петя с 330 точки, а трета е Иванка с 325.

Сборът от точки беше получен от сумирането на резултатите на четиримата участници в журито, които независимо един от друг, дадоха своята оценка за тримата финалисти.
Съгласно критериите за оценка максималния сбор за проект е 100 точки.

Според регламента се оценяваше:

• Архитектурно - художествени качества - сила 30;
• Планово - функционално решение - сила 30 ;
• Файлова организация и ефективност при използване на ArchiCAD - сила 30;
• Представяне - сила 10;

 

„Това, което ме впечатли при Даниел е задълбочения и модерен подход при проектирането на един съвременен спортен център, както като архитектурно обемно решение, така и като функционална организация. Той показа и най-добро владеене на ArchiCAD, използвайки най-умело структурната организация на работната среда. Петя демонстрира разностранен талант и изключително креативен подход при проектирането и представянето на проектите си. Не случайно два нейни проекта бяха номинирани от журито за участие в последната фаза. Иванка от своя страна представи много детайлен проект с несъмнени професионални достойнства." - сподели арх. Иван Данов

 

Още за хронологията на конкурса

До 16 юни, крайния срок за участие в АРХИПРИЗ, бяха представени 48 проекта, които се състезаваха за наградите осигурени от „Хюлет-Пакард България".
От тях на първия кръг на оценяване журито избра проектите на:

1. Петя Петрова - Спортно училище
2. Петя Петрова - Магазин за бижута
3. Владислав Дечев - Културно-развлекателен център - "Студентски Град"
4. Даниел Кораджийски - Спортно училище
5. Иванка Велчева - Архитектурно училище
6. Тодор Тодоров - Инсомня

След детайлен преглед на номинираните проекти, за втория кръг на конкурса се класираха:

1. Петя Петрова - Спортно училище
2. Даниел Кораджийски - Спортно училище
3. Иванка Велчева - Архитектурно училище

За финалния резултат всеки от проектите беше анализиран отново, вземайки предвид всички предоставени от участниците ситуации, разпределения, разрези/фасади и презентации. На базата на тази оценка членовете на журито представиха крайния сбор от точки, които дават на всеки от проектите. Сборът от тях формира крайния резултат.

„Няколко дни преди обявяването на резултатите от конкурса, ние представихме пред архитектурната общност новата версия на ArchiCAD. Най-доволни от това, струва ми се, ще са носителите на първа и втора награда, защото с двуядрените компютри, които ще получат те ще могат да работят два пъти по-бързо в ArchiCAD... Повечето от участниците в конкурса показаха стабилно владеене на софтуера, което не може да не ни радва, както и факта, че проектите, които и ние харесахме са сред наградените.", каза Милен Димитров, управител на „Архитектурен Дигитален Дизайн".

 

 

За организаторите на конкурса

„Архитектурен Дигитален Дизайн": разпространител на ArchiCAD за България.
Технологичен партньор на архитектурната общност в осъществяване на моделно базирани проекти, които са по-добре проектирани, по-предвидими за построяване и по-евтини за функциониране.

„Ателие Серафимов Архитекти": водеща българска архитектурна фирма носител на множество престижни награди. Реализирала стойностните проекти, следвайки най-високите международни стандарти за качество. Най-големия потребител на ArchiCAD в България. Едни от първите приели и внедрили BIM технологията в практиката си.

„Хюлет-Пакард България" предоставя достъпни технологии за всички клиенти - от индивидуалните потребители до най-големите корпорации. С продуктово портфолио, обхващащо устройства за обработка на изображения и печат, персонални компютри, софтуер, услуги и ИТ инфраструктура, HP е сред най-големите световни компании с общи приходи за последните четири фискални тримесечия до 31 януари 2008 г. в размер на $107.7 милиарда. Повече информация за HP (NYSE, Nasdaq: HPQ) е достъпна на www.hp.com/bg.

 

« Назад