"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

Галерия

Жилищни сгради


арх. Николинка Лозанова и колектив от "НикиЛоз" ООД


Балчик


2006


2007


ArchiCAD 10, 3D Studio Max

Още Жилищни сгради