"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

ArchiPriz


Notice: Undefined offset: 0 in /home/archicad/public_html/app/views/gallery/list.thtml on line 26
Трета Награда АрхиПРИЗ 2009 Трета Награда АрхиПРИЗ 2009,
София
Светозар Филипов
Трета Награда АрхиПРИЗ 2009 Трета Награда АрхиПРИЗ 2009,
София
Светозар Филипов
Първа награда АрхиПРИЗ 2009 Първа награда АрхиПРИЗ 2009,
София
Иван Кунчев
Втора награда АрхиПРИЗ 2009 Втора награда АрхиПРИЗ 2009,
София
Галина Милкова
ArchiPriz 2008 ArchiPriz 2008,
София
Даниел Кораджийски
ArchiPriz 2008 ArchiPriz 2008,
София
Петя Петрова
ArchiPriz 2008 ArchiPriz 2008,
София
Иванка Велчева
Банка Банка,
София
Александър Видински
Комплекс Комплекс,

Тодор Тодоров
Изследователски и производствен център Изследователски и производствен център,

Георги Тодоров
Къща Къща,

Стефан Стефанов
Училище Училище,

Иван Щерев