"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

Изложбен дизайн

Винпром Русе Винпром Русе,
Винария 2007
арх. Иван Андонов